Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản Na Sang - Na Sang, Mường Chà, Điện Biên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội chi bộ trường mầm non số 2 Na Sang

.       Đại hội chi bộ bao giờ cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Song lần này ý nghĩa đó càng tăng lên gấp bội khi Đại hội được tổ chức vào thời điểm mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ các cấp. Đại hội còn có trách nhiệm lựa chọn để bầu chỉ ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, những đồng chí lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định gương mấu đi đầu trong mọi công việc  bảo đảm là trung  tâm đoàn kết của chi bộ, có trình độ, trí tuệ và năng lực có khả năng tổ chức, thực hiện tốt các mục tiêu mà đại hội đã đề ra.

      Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Cấp uỷ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên nhà trường, đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, để đưa mọi hoạt động của nhà trường ngày càng tiến bộ, góp phần đáng kể hoàn thành mục tiêu kế hoạch nhà trường đã đề ra.

      Đạt đựơc những kết quả trên, chính là sự đoàn kết nhất trí trong Chi bộ Đảng, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, sự lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát của Cấp uỷ, sự phối hợp giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể.

         Để duy trì và phát triển có hiệu quả nhiều hơn nữa, đòi hỏi chúng ta phải xác định đúng đắn nhiệm vụ chính trị của chi bộ trường mầm non số 2 Na Sang. Đại hội sẽ đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp phù hợp với thực tiễn, để đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2023 .

 

        Đại hội đã bầu chi ủy gồm những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, tiêu biểu cho 15 Đ/c đảng viên của chi bộ, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Đại hội mong muốn và tin tưởng mỗi thành viên trong chi ủy nhiệm kỳ 2020-2023 hãy xứng đáng với sự ủy thác của  Đảng, trên mỗi cương vị được giao hãy ra sức rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt, thực sự là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến, góp phần tích cực xây dựng, lãnh đạo chi bộ luôn đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. thực sự có đủ phẩm chất, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực lãnh đạo chi bộ và tập thể CBGV- CNV trong nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

         Được Đại hội trao cho gánh vác trọng trách trước Đảng và quần chúng, nhận rõ đầy đủ trách nhiệm nặng nề mà Đại hội giao cho, chi ủy chi bộ trường mầm non số 2 Na Sang nhiệm kỳ 2020-2023 nguyện đem hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, gương mẫu trong sinh hoạt và công tác, không ngừng nâng cao bản lĩnh và trí tuệ, nói đi đôi với làm, cùng chi bộ, nhà trường thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.


Tác giả: Vũ Thị Bẩy Mâm non số 2 Na Sang
Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết